Welkom imageWelkom imageWelkom image
U ziet er graag goed én verzorgd uit! De dagelijkse verzorging vindt u heel gewoon en hoort bij uw dagelijkse ritueel.

Heel begrijpelijk en herkenbaar! Maar voeten worden hierbij vaak overgeslagen!
Als u bedenkt hoeveel kilometers uw voeten u moeten dragen, in allerlei omstandigheden, denk hierbij aan (te) hoge hakken te kleine of te smalle schoenen, zwangerschap (toename van uw gewicht) een staand beroep of een beroep waar u veel moet lopen dan is het eigenlijk heel gewoon dat uw voeten ook de verzorging krijgen die ze "verdienen".

Wat doet een (medisch) pedicure precies?

Tot de werkzaamheden van een (medisch) pedicure behoren onder andere anamnese afnemen, diagnose stellen en een behandelplan opstellen.
Hieronder valt het verwijderen van eelt, likdoorns en het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels, de nagelomgeving schoonmaken en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen, het opsporen van- én zoveel mogelijk wegnemen van de klachten hoort hier ook bij. En eventueel (altijd in overleg en met toestemming van u) kunnen wij contact zoeken met uw behandelend arts of specialist.

Hierbij kunnen pedicures zich uiteraard nog specialiseren in verschillende richtingen.

Waaraan herkent u een vakbekwame (medisch) pedicure?
Provoet is de Nederlandse branche organisatie voor pedicures.
Alle leden van Provoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te hebben en jaarlijks bijscholingen te volgen.
Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundig voetverzorger behandeld worden.

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP):
Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van medisch pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP register én de AGB code's gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

Bron: ProCert

Erkend Medisch Pedicure & Oncologisch Voet- & Handzorgverlener.

Aangesloten bij de Landelijke Branche Organisatie Provoet.
Vermelding in het KRP (KwaliteitsRegister voor Pedicures.)

Omslag foto's: Bronvermelding foto roze schoenen: Carolee Schneemann
                                                        foto rat in schoen: Berend Strik