Voetzorg bij Oncologie imageVoetzorg bij Oncologie image


Voetzorg bij oncologie:

Een oncologisch voetzorgverlener (in het kort OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (uiteraard als de gezondheid en uw conditie het toelaat), én met toestemming van de oncoloog of het oncologisch behandelteam. En de bevindingen/verandering in de voeten terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen (en te houden). Dit ondersteund de gezondheid van de kankerpatiënt. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met- en toestemming van- het behandelteam.

Als u een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kunt u te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling van chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en de huid van zowel de handen als de voeten. Ook kan de weerstand in een bepaalde periode van de behandeling extreem laag zijn. Als oncologisch voetzorgverlener, is het van belang om te weten wanneer deze periode is, omdat de behandeling uiterst voorzichtig uitgevoerd moet worden. Bepaalde verrichtingen kunnen niet, om wondjes te voorkomen. (Infectiegevaar).

Meld u dan svp wanneer u het behandeltraject ingaat (of bent gegaan), wie uw huisarts en oncoloog is omdat een nauwe samenwerking voor u van belang is.

Indien u gediagnostiseerd bent met kanker is het belangrijk te weten dat u niet zonder meer een voetzorg traject in kan gaan. Het is van belang dit altijd te overleggen en toestemming te vragen aan uw oncoloog of oncologisch behandelteam.
Als u actief wordt behandeld voor kanker is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandeld arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor uw voetzorg.

De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen. Geeft u dus alstublieft aan als u veranderingen (meer pijn of prikkelingen) voelt in uw voeten en/of handen.

De mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom of hand/voet/huid reactie. De klachten hierbij kunnen zijn:
Neuropathie en/of neuropatische pijnen, blaren, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, schilferende of vervellende huid, eelt en kloven, zwelling, loslaten van de nagel, infecties aan huid en/of nagels, branderigheid.
Als een oncologisch voetzorgverlener deze klachten signaleert zal deze, in overleg, de behandelend arts hiervan op de hoogte brengen.

Vóór of tijdens uw behandeling worden uw voeten preventief gescreend en wordt er overlegd en uitgevraagd over uw behandeling en de mogelijke klachten aan uw voeten en/of handen.

Iemand die gediagnostiseerd is met kanker heeft vaak slecht nieuws te verwerken. Een oncologisch voetverzorger is getraind om hier met een professionele manier mee om te gaan en uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Een oncologisch voetverzorgverlener heeft een aanvullende opleiding gevolgd van theoriedagen (6) en praktijkdagen gevolgd door een examen (zowel mondeling als schriftelijk). De praktijk bestaat uit een aantal stagedagen op de afdeling oncologie van een ziekenhuis.

Een oncologisch voetzorgverlener is een ervaren en gediplomeerd medisch pedicure met minimaal 5 jaar praktijkervaring.

In sommige gevallen krijgt u een vergoeding van uw Ziektekostenverzekering. Informeert u svp bij uw Ziektekostenverzekering. Vaak heeft u een verwijsbrief nodig van uw Oncoloog.


**Zonder uw toestemming mag er geen medische informatie uitgewisseld worden. Zolang er geen toestemming is worden bevindingen aan u meegegeven in een open envelop zodat u deze kunt overleggen aan de arts, oncoloog of oncologisch voetzorgverlener.