Het Corona virus


Het Corona virusHet Corona virusHet Corona virus
Update: 12-01-2021

Lieve mensen,

Met pijn in m’n hart (en tegen beter weten in hopend op toch wat positief nieuws) heb ik, waarschijnlijk net als u, de persconferentie gezien, en helaas het is zo.... de lockdown wordt verlengd, voor tenminste 3 weken, dat betekent dat ik m’n deur dicht moet houden voor, alle, niet medische voetzorg.

Deze, niet medische, voetzorg komt in ieder geval tot die tijd te vervallen 🙁.Ik maak een lijst aan voor u, zodra ik weer van start mag, ik u zsm probeer te benaderen voor een afspraak.
Maar mocht ik u over het hoofd zien... weet dat dit niet expres is maar dat ik zoveel clienten moet zien te bereiken en dat ik een enorme berg werk moet verzetten.... neem dan ook svp contact met mij op... via app, mail óf telefonisch.

Wegingskader 'medisch noodzakelijke voetzorg' door medisch pedicure.
ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat door het uitvoeren van de medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Let op: voor gecontracteerde voetzorg is de podotherapeut leidend bij de indicatiestelling van medisch noodzakelijke voetzorg.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

*Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
*Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
*Eelt of kloven, waarbij zonder behandeling, verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen en/of ulcus.
*Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen, neuropathieën, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening (MS / Parkinson), longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.).
*Een achterliggende aandoening, waarbij het risico op complicaties aanwezig is, als er geen behandeling zal plaatsvinden.
*Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.
Inmiddels heb ik met de podotherapeut contact gehad en mag ik deze voetzorg uitvoeren.

Algemene uitgangspunten wegingskader:
De medisch pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt.

Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar.

Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

Cliëntgerelateerde factoren:

*Is de cliënt in staat om zelfzorg toe te passen zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten?
*Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten* ten gevolge van ziekten en aandoeningen.
*Is de cliënt in staat om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met medisch pedicure of huisarts?

Overige maatregelen:
*Mondmasker verplicht zowel bij behandelaar als client/patiënt
Vraag onderstaande expliciet bij de cliënt na en voer geen behandeling uit als cliënt of behandelaar:
*verkouden is, hoest en/of niest,
*koorts heeft,
*in besmet gebied is geweest,
*in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft,
dit is ook van toepassing als eventuele huisgenote(n) voldoen aan het bovenstaande.


Kom svp op tijd, niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. Dit om te voorkomen dat we bij de ingang te dicht bij elkaar komen (u en evt. de volgende client) én ik moet uiteraard nog desinfecteren.

Kom zoveel mogelijk alleen.... indien het niet anders kan.... dan 1 begeleider dit om onze 1,5 meter norm te kunnen waarborgen. Uiteraard mag een echtpaar wél samen komen.

Dank voor uw begrip,
Voor vragen neemt u gerust contact op.
Wiepke van Barneveld
Pedicure praktijk Van Hak tot Teen
📞 033-4481545
📲 06-57254074