De pedicure praktijk is gesloten

Welkom imageWelkom imageWelkom image
U ziet er graag goed én verzorgd uit! De dagelijkse verzorging vindt u heel gewoon en hoort bij uw dagelijkse ritueel.

Heel begrijpelijk en herkenbaar! Maar voeten worden hierbij vaak overgeslagen!
Als u bedenkt hoeveel kilometers uw voeten u moeten dragen, in allerlei omstandigheden, denk hierbij aan (te) hoge hakken te kleine of te smalle schoenen, zwangerschap (toename van uw gewicht) een staand beroep of een beroep waar u veel moet lopen dan is het eigenlijk heel gewoon dat uw voeten ook de verzorging krijgen die ze "verdienen".

Wat doet een (medisch) pedicure precies?

Tot de werkzaamheden van een (medisch) pedicure behoren onder andere anamnese afnemen, diagnose stellen en een behandelplan opstellen.
Hieronder valt het verwijderen van eelt, likdoorns en het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels, de nagelomgeving schoonmaken en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen, het opsporen van- én zoveel mogelijk wegnemen van de klachten hoort hier ook bij. En eventueel (altijd in overleg en met toestemming van u) kunnen wij contact zoeken met uw behandelend arts of specialist.

Hierbij kunnen pedicures zich uiteraard nog specialiseren in verschillende richtingen.

Waaraan herkent u een vakbekwame (medisch) pedicure?
Provoet is de Nederlandse branche organisatie voor pedicures.
Alle leden van Provoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te hebben en jaarlijks bijscholingen te volgen.
Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundig voetverzorger behandeld worden.

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP):
Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van medisch pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP register én de AGB code's gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

Bron: ProCert

Erkend Medisch Pedicure & Oncologisch Voet- & Handzorgverlener.

Aangesloten bij de Landelijke Branche Organisatie Provoet.
Vermelding in het KRP (KwaliteitsRegister voor Pedicures.)

Omslag foto's: Bronvermelding foto roze schoenen: Carolee Schneemann
                                                        foto rat in schoen: Berend Strik
Voetzorg bij Oncologie imageVoetzorg bij Oncologie image


Voetzorg bij oncologie:

Een oncologisch voetzorgverlener (in het kort OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (uiteraard als de gezondheid en uw conditie het toelaat), én met toestemming van de oncoloog of het oncologisch behandelteam. En de bevindingen/verandering in de voeten terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen (en te houden). Dit ondersteund de gezondheid van de kankerpatiënt. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met- en toestemming van- het behandelteam.

Als u een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kunt u te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling van chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en de huid van zowel de handen als de voeten. Ook kan de weerstand in een bepaalde periode van de behandeling extreem laag zijn. Als oncologisch voetzorgverlener, is het van belang om te weten wanneer deze periode is, omdat de behandeling uiterst voorzichtig uitgevoerd moet worden. Bepaalde verrichtingen kunnen niet, om wondjes te voorkomen. (Infectiegevaar).

Meld u dan svp wanneer u het behandeltraject ingaat (of bent gegaan), wie uw huisarts en oncoloog is omdat een nauwe samenwerking voor u van belang is.

Indien u gediagnostiseerd bent met kanker is het belangrijk te weten dat u niet zonder meer een voetzorg traject in kan gaan. Het is van belang dit altijd te overleggen en toestemming te vragen aan uw oncoloog of oncologisch behandelteam.
Als u actief wordt behandeld voor kanker is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandeld arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor uw voetzorg.

De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen. Geeft u dus alstublieft aan als u veranderingen (meer pijn of prikkelingen) voelt in uw voeten en/of handen.

De mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom of hand/voet/huid reactie. De klachten hierbij kunnen zijn:
Neuropathie en/of neuropatische pijnen, blaren, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, schilferende of vervellende huid, eelt en kloven, zwelling, loslaten van de nagel, infecties aan huid en/of nagels, branderigheid.
Als een oncologisch voetzorgverlener deze klachten signaleert zal deze, in overleg, de behandelend arts hiervan op de hoogte brengen.

Vóór of tijdens uw behandeling worden uw voeten preventief gescreend en wordt er overlegd en uitgevraagd over uw behandeling en de mogelijke klachten aan uw voeten en/of handen.

Iemand die gediagnostiseerd is met kanker heeft vaak slecht nieuws te verwerken. Een oncologisch voetverzorger is getraind om hier met een professionele manier mee om te gaan en uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Een oncologisch voetverzorgverlener heeft een aanvullende opleiding gevolgd van theoriedagen (6) en praktijkdagen gevolgd door een examen (zowel mondeling als schriftelijk). De praktijk bestaat uit een aantal stagedagen op de afdeling oncologie van een ziekenhuis.

Een oncologisch voetzorgverlener is een ervaren en gediplomeerd medisch pedicure met minimaal 5 jaar praktijkervaring.

In sommige gevallen krijgt u een vergoeding van uw Ziektekostenverzekering. Informeert u svp bij uw Ziektekostenverzekering. Vaak heeft u een verwijsbrief nodig van uw Oncoloog.


**Zonder uw toestemming mag er geen medische informatie uitgewisseld worden. Zolang er geen toestemming is worden bevindingen aan u meegegeven in een open envelop zodat u deze kunt overleggen aan de arts, oncoloog of oncologisch voetzorgverlener.
Oncologische handzorg imageOncologische handzorg imageOncologische handzorg image
Oncologisch Handzorg verlener!

Advies m.b.t. tot uw handverzorging tijdens en na uw chemokuur of bestraling.
Tijdens uw chemokuur of bestraling kunt u hand/voetsyndroom of hand/voet/huidreactie krijgen.
Dit kan heel pijnlijk voor u zijn.
Vandaar dat ik een tips mee geef zodat u deze periode zo min mogelijk hinder heeft van uw handen of voeten.

* Houdt uw nagels zo recht en zo kort mogelijk,
* Duw a.u.b. uw nagelriem niet terug,
* Trek of knip niet aan loszittende velletjes,
* Maak uw nagels niet schoon met iets scherps, (tussen uw nagelbed en nagelplaat zit een beschermlaagje. Zodra deze beschadigd raakt krijgt u een “port d’ entree” voor schimmels en bacteriën.)
* Beperk het in contact komen met hitte (heet water, sauna’s, zon, zonnebank e.d.)
* Voorkom zoveel mogelijk trauma's aan uw nagels (nagel bijten, scheuren van de nagels, stoten van de nagels en trommelen b.v. op het dashboard.
* Draagt u tijdens de huishoudelijke taken huishoudhandschoenen, het liefst met een katoenen binnenkant.
* Nagellak mag, alleen met toestemming van uw oncoloog en, mits na 48 uur weer verwijderd is. Verwijderen met Aceton.
* Gebruik geen nagelverharder maar 2 á 3 keer per dag uw nagels en nagelriemen in-oliën is beter voor uw nagelplaat en nagelbed.
* Om uw huid in goede conditie te houden is smeren, smeren, smeren het beste en, indien uw huid niet stuk is, kunt u het beste een crème gebruiken met ureum 10%.

Bij twijfel of vragen neem dan altijd contact op met uw oncoloog, oncologisch team, huisarts of met de oncologisch voet-& hand zorgverlener.


De eerste foto is na de chemotherapie. Waarbij enkele nagels ivm ontstekingen verwijderd moesten worden. De overige nagels ernstig aangetast door de chemotherapie.

De tweede foto is na 2 maanden intensief behandelen (ook door patiënt zelf) door Dadi'oil te gebruiken en met een vijltje scherpe randjes weg te vijlen.
1x per 6/7 weken behandeling van de nagels en de huid met Dadi'oil, Dadi scrub en Dadi lotion.
Pedicure behandeling imagePedicure behandeling imagePedicure behandeling image
Bij een pedicure behandeling worden uw voeten gecontroleerd, worden uw nagels geknipt, gepolijst en de nagelwallen worden gecontroleerd op ingroeien en deze worden schoongemaakt. Het verwijder van zoveel mogelijk eelt en indien nodig, uw kloven behandelen en/of likdoorns verwijderen.

Eelt komt vaak voor op voeten en is een verdikking van de huid. Door druk of veel wrijving wordt de bovenste huidlaag ruw en hard. Om ervoor te zorgen dat deze bovenste huidlaag niet beschadigd, wordt er ter bescherming door het lichaam een laagje aangebracht, dit laagje heet eelt. Als er teveel eelt wordt gevormd kan dit als vervelend en zelfs als pijnlijk worden ervaren. Dit kan komen door verkeerde schoenen, overgewicht of een door een afwijking aan de voeten. Doordat er meer druk op één bepaalde plek komt te staan, kan daar eeltvorming komen en kunnen er likdoorns ontstaan.

Het dagelijks verzorgen en insmeren met een goede voetbalsem houdt de huid soepel en zal uiteindelijk het eelt kunnen verminderen.

Verdikking van de nagels kan komen door een mycose die zich in de nagel heeft genesteld maar ook door b.v. druk en wrijving (denk aan nagels van de kleine teentjes.)
Deze nagels frees ik zo plat mogelijk. Dan kan ik gelijk kijken of er een mycose inzit en hierop kunnen we een behandelplan maken en kijken hoe vaak een behandeling noodzakelijk is.
Diabetische voet imageDiabetische voet image
De Diabetische voet:

Ruim 10% van alle diabetes patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte.
De 'Medisch Pedicure' is in staat professionele hulp en verzorging te verlenen en werkt met speciale frezen.De frezen zijn minder scherp en fijner van structuur om de kans op een wondje zo klein mogelijk te houden.

Diabetespatiënten hebben vaak last van warme en vochtige of zweterige voeten en daardoor een verhoogde kans op schimmelinfecties.
U heeft zelfs tweeënhalf keer zoveel kans een schimmelinfectie op te lopen als iemand zonder diabetes.
Warme voeten worden vaak veroorzaakt door problemen in de bloedcirculatie als gevolg van aantasting van bloedvaatjes door de hoge suikerspiegel.
Hierdoor krijgen de weefsels minder voeding en zuurstof.
Tevens worden afvalstoffen minder effectief afgevoerd, met als gevolg dat wondjes aan de voeten slecht genezen.
Een andere complicatie is dat de zenuwen minder goed gaan functioneren door een hoge bloed glucose waarde.
Het gevoel in de voeten kan daardoor verminderen of zelfs verdwijnen.
Dat is extra lastig, omdat u niet wordt gewaarschuwd als er iets mis is met uw voeten.
Met andere woorden: de voeten van diabetici moeten heel goed verzorgd worden en vereisen extra aandacht.
De medisch pedicure geeft u allerlei tips mee te geven om nog beter uw voeten onder de aandacht te houden en hoe te handelen mocht er toch iets mis gaan met uw voeten!
Want voor u als diabetes patiënt is het een goede zaak dat er snel gehandeld kan worden op het moment als er iets ontdekt aan uw voeten, wat niet vertrouwd is of er niet vertrouwd uit ziet.
In overleg kunnen we kijken of het toch raadzaam is de huisarts hierover te bezoeken.

Zo is het raadzaam om elke keer uw schoenen even te controleren alvorens de schoenen aan te trekken!
Het kan zijn dat er een naadje in de schoen los zit of er zit een b.v. steentje in de schoen wat u niet meer voelt en dit kan ernstige problemen aan uw voeten veroorzaken.
Belangrijk (voor diabetici) is goede voetverzorging: Dagelijkse controle, wassen met alkalivrije zeep, de nagels goed verzorgen, goede schoenen en sokken gebruiken en voldoende bewegen zijn de beste manieren om problemen met uw voeten te voorkómen.

Controleer dagelijks uw voeten. Let op blaren, kloofjes, schrammen, wondjes, littekens, likdoorns en verkleuringen.
Bekijk of er vreemde plekjes of andere afwijkingen te zien zijn.
Voel met uw vingers of er plaatsen zijn waar een doof gevoel bestaat of waar het bij druk pijn doet.
Controleer ook de voetzool, eventueel met behulp van een spiegel.

Laat harde, brokkelige nagels, eeltvorming, "eksterogen" en likdoorns verzorgen door de medisch pedicure met een aantekening 'diabetische voet'.

Ga niet peuteren of zelf 'dokteren' met scheermesjes en raspen.
Gebruik ook geen likdoornpleisters of likdoorntinctuur, want deze kunnen wondjes veroorzaken.

Sokken:

 • Draag wollen of katoenen of bambo sokken. Deze nemen eventueel vocht beter op.
  Zorg ervoor dat de sokken geen dikke naden of stopplekken hebben.
  Deze geven extra druk op de voet.
  Vermijd knellende kledingstukken, bijvoorbeeld pantykousjes of sokken waarvan de bovenkant uw scheenbeen afknelt.
  Hierdoor wordt de bloedsomloop geremd.
 • Draag bij koude voeten in bed wollen sokken, zo blijven uw voeten de hele nacht warm.
  Dit is beter dan een kruik, want soms hebben mensen met diabetes weinig gevoel in de voeten, zodat ze zich aan een te hete kruik kunnen verbranden

Vergoeding


Als diabetes patient kunt u een vergoeding krijgen van uw zorgverzekering voor een pedicure behandeling. formeert u hier naar bij uw zorgverzekering.

Vanaf januari 2015 zijn er wijzigingen in de vergoeding voetzorg Diabetes Mellitus sim’s klasse 1, zorgprofiel 2 en sim’s klasse 2, 3 & 4.
Valt u in bovenstaande categorie dan is het noodzakelijk dat u een behandelplan laat opstellen door een Podotherapeut, die een samenwerkingscontract heeft met een medisch pedicure

De Podotherapeut stelteen behandelplan op, hierin staat hoe vaak per jaar, een medisch noodzakelijke behandeling nodig is en wat deze medisch noodzakelijke behandeling inhoudt.

De kosten van deze medisch noodzakelijke behandeling wordt vergoed uit uw basispakket.

Er zijn twee mogelijkheden:
U kiest voor de medisch noodzakelijke behandeling van 20 minuten.
Dit is alleen de medische noodzakelijke voetzorg zoals aangegeven in het behandelplan. U hoeft dan niets bij te betalen.

U kiest voor een complete behandeling:
De eigen bijdrage voor deze ”cosmetische aanvulling” moet u direct betalen aan de pedicure.


Reumatische voet imageReumatische voet imageReumatische voet image
Reumatische Voet:

Mensen met een reumatische aandoening hebben vaak ook last van hun voeten.

De 'Medisch Pedicure' is in staat professionele hulp en verzorging te verlenen.

Pijn staat daarbij voorop en is meestal de belangrijkste klacht.

Daarnaast zijn vermoeidheid, branderige voeten, niet goed kunnen lopen (stijfheid) en zwelling(en) de belangrijkste klachten.
Aangezien er meer dan 200 reumatische aandoeningen bekend zijn, is de 'reumatische voet' eigenlijk geen goede term.
Beter is te spreken van een 'reuma patiënt met voetklachten'.
Aangezien mensen met reuma niet alleen last krijgen van de voeten, maar vaak ook van de handen, wordt de voetverzorging soms een probleem.
Mensen die niet meer hun eigen nagels kunnen knippen en hun voeten niet meer goed kunnen verzorgen, kunnen dit het beste laten doen door een Medisch pedicure.

Mensen met reuma moeten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.
Dit betekent niet "hardhandig" aan het werk gaan en zeker niet tijdens de nabehandeling een "stevige" massage c.q. incrèmen van de voeten.

Ook voor u is er een kans dat u een (deel) van deze behandeling vergoed krijg.
Informeert u hiervoor bij uw Ziektekostenverzekering. U heeft een verwijsbrief nodig van uw Reumatoloog.
Mycose (schimmel) imageMycose (schimmel) imageMycose (schimmel) image
Mycose (schimmel) behandeling:

Mycose (of schimmel) is zeer hardnekkig.
Wat vooral erg belangrijk is als u van deze hardnekkige kwaal af wilt komen is: Therapietrouw zijn!!!

Er zijn een aantal behandelingen die u kunnen helpen ik zal deze uitleggen:
1.
Pillenkuur: dit gaat op recept van de huisarts. Bij de pillenkuur kan eventueel wel een levercheck nodig zijn tijdens de kuur. Deze pillen kunnen belastend zijn voor de lever. Leest u ook goed de gebruiksaanwijzing door en raadpleeg de huisarts indien nodig. Het staat niet voorgeschreven maar tijdens deze kuur werkt het wel d.m.v. een extra boost om zelf ook iets met de nagels te doen. Zo kunt u ze zelf behandelen met een schimmelwerend middeltje en als extra ondersteuning Dadi oil gebruiken. Wel is het noodzakelijk dat u elke 6 tot 8 weken in ieder geval uw nagels zo dun mogelijk laat frezen. Dit kan het proces versnellen.

2.
Laserbehandeling bij Ceulen Klinieken Amersfoort (Vathorst). Hier heeft u ook een verwijzing van de HA voor nodig.
De laserbehandeling:
Hierbij is het zeer noodzakelijk dat u de nagels vóór het laseren flinterdun laat frezen zodat de laser makkelijk door de nagel kan. De behandelingen bij Ceulen Klinieken gaan via uw ziektekostenverzekering (alleen met verwijzing van uw HA).

Als aanvulling op deze kuur krijgt u pillen (1x per week) en een schimmelwerende zalf die u intensief dient te gebruiken. Uitleg hierover krijgt u bij Ceulen Klinieken.

3.
Zelf aan de slag met een schimmelwerend middel en als extra ondersteuning Dadi oil gebruiken. Gebruiken zoals het op de verpakking staat of uitgelegd is.
Elke 6 tot 8 weken dun laten frezen, zodat het middel wat u gebruikt beter z’n werk kan doen.
Het advies hierin is HFL Solution te gebruiken in combinatie met Dadi oil.

Doorzetten is echter wel noodzakelijk want u bent bij alle behandelingen toch minstens wel 9 maanden tot één jaar bezig en stilstand is in dit geval dan ook echt achteruitgang.
De genezing gaat langzaam omdat het uit moet groeien en als er met de therapie (welke therapie u ook kiest) gestopt wordt omdat “het toch niet helpt” dan bent u helaas terug bij af.
De pedicure kan u op weg helpen en begeleiden, maar verder is het uw eigen doorzettingsvermogen om weer gezonde nagels te krijgen..

Bij alle behandelingen dient u alle handdoeken op minimaal 60 graden te wassen en 1x per week de sokken en schoenen in te sprayen met een schimmelwerend middel.


Voetwratten image
Een voetwrat (Verruca plana) zit aan de onderkant van de voet.

Net als een "gewone" wrat op handen wordt een voetwrat ook veroorzaakt door het besmettelijke humaan papillomavirus (HPV). Het virus komt het lichaam binnen via kleine openingen in de huid, bijvoorbeeld via een wondje. Het zorgt ervoor dat eiwit moeilijk opgebouwd kan worden in de bovenste laag van de huid. Waar gewone wratten op andere lichaamsdelen voornamelijk naar buiten groeien, groeit een voetwrat meestal naar binnen. Dit komt omdat de wrat tijdens het lopen naar binnen wordt gedrukt.

Hoe ziet een voetwrat eruit?

Voetwratten komen over het algemeen voor op de zool van de voet. Je kunt één wrat op je voet hebben, maar er kunnen er ook meerdere bij elkaar zitten. Dat wordt een mozaïekwrat genoemd. Het gebied met wratten breidt zich oppervlakkig uit, de wratten liggen dicht tegen elkaar aan. In tegenstelling tot gewone wratten, die doorgaans niet zo veel pijn doen, kunnen voetwratten wél pijnlijk zijn. Door het gewicht van het lichaam wordt de wrat naar binnen gedrukt waardoor de voetwrat naar binnen groeit. Dit kan een pijnlijk gevoel veroorzaken.

Hoe worden voetwratten verspreid?

Voetwratten kunnen worden overgedragen via direct contact of via voorwerpen, zoals een handdoek of vloer. In bijvoorbeeld zwembaden en gymzalen kan het virus zich via blote voeten gemakkelijk verspreiden.

Voetwratten voorkomen:

Het HPV-virus is zeer besmettelijk, waardoor het voorkomen van verspreiding van voetwratten lastig is. Er is een aantal tips en voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken:
 • Probeer je eigen wratten niet aan te raken, ze kunnen daardoor makkelijker verspreiden naar andere lichaamsdelen.
 • Droog je handen en voeten altijd goed af.
 • Trek dagelijks schone sokken aan.
 • Zorg ervoor dat je altijd slippers of iets anders aan je voeten hebt als je loopt in een ruimte waar mensen op blote voeten lopen.
 • Leen geen handdoeken, schoenen of sokken van mensen met wratten.
 • Draag sokken of slippers in openbare ruimtes, zoals kleedkamers en douches, als je zelf een wrat hebt.
Hoe kan je een voetwrat behandelen?
Net als bij een gewone wrat kan het ook bij een voetwrat twee jaar duren voordat de wrat uit zichzelf weer verdwijnt. Om te voorkomen dat een voetwrat zich verder verspreidt is het belangrijk dat je de wrat snel behandelt. Een voetwrat kun je effectief behandelen met b.v. EndWarts, Forwarts Wrattenverwijderaar of Wratweg van Lucovitaal. Dit is te koop bij DA, Etos, Kruitvat e.d. Uiteraard kunt u naar uw huisarts voor aanstippen of behandeling met salicylzuur (ook dit moet u regelmatig herhalen). Als u de wrat gaat behandelen bescherm dan wél de huid rondom de wrat met vaseline.

Wat moet je doen als de voetwrat niet weggaat na de behandeling?

EndWarts is uitermate effectief, de meeste wratten verdwijnen en komen niet meer terug. Er zijn echter veel verschillende soorten wratten en de tijd die nodig is hen te verwijderen, kan daarom variëren. Meestal zijn er 5 tot 15 behandelingen nodig, maar het kan ook korter of langer duren. Nieuwe wratten zijn doorgaans gemakkelijker te verwijderen dan oude wratten. Wratten bij kinderen laten zich meestal gemakkelijker verwijderen dan die bij volwassenen en handwratten verdwijnen vaak gemakkelijker dan voetwratten.
Voor jarenlang bestaande, naar binnen groeiende voetwratten en nagelriemwratten kan het lang duren voor je merkt dat de behandeling een duidelijk effect heeft en het duurt aanzienlijk langer voor de wrat volledig is verdwenen.
Neem contact op met je huisarts, pedicure of podotherapeut als blijkt dat de behandeling niet heeft gewerkt.

Bron: Endwarts.nl
Cosmetische Voetzorg imageCosmetische Voetzorg imageCosmetische Voetzorg image
Cosmetische Voetzorg:

Heeft u het geluk dat u niet zoveel aan uw voeten heeft?
Dan boft u maar ook voor u ligt een heerlijke behandeling in het verschiet!

Uw nagels worden geknipt en de nagelomgeving wordt schoongemaakt.
De nagels worden gepolijst. Met een frees worden uw voeten behandelen. Dit om (kleine) eeltplekjes of oneffenheden te verwijderen.

Uw voeten worden voorzien van een collageen crème en uw voeten worden ingesprayd met paraffine, ingepakt in plastic en u krijgt slofjes aan, dit blijft ongeveer 10 à 15 minuten zitten, om de paraffine goed zijn werk te laten doen!

U kunt daarna b.v. uw nagels laten lakken of u kunt kiezen voor een kleine massage voet/onderbeen met zuivere etherische olieën.

In verband met Hygiëne moet u de nagellak wel kopen en kunt u het meerdere keren meenemen om uw teennagels weer opnieuw te laten lakken.

Manicure imageManicure imageManicure image
Manicure behandeling.

Een manicure behandeling kan b.v. met een extra scrub van dode zeezout en etherische olieën op uw handen.
Daarna de behandeling van de nagelriemen met een speciale nagelriemolie om de nagelriemen soepel te maken.
De nagelriem wordt voorzichtig met een bokkepootje terug geduwd.

De nagels worden gevijld met een houten vijl die u vervolgens mee naar huis krijgt.
Voor iedere klant wordt een nieuwe vijl gebruikt, i.v.m. hygiëne. daarna worden de nagels gepolijst.

Eventuele eeltplekjes worden verwijderen.

Ter afsluiting worden uw handen ingesmeerd met een collageen crème en worden uw handen ingesprayd met paraffine, dit blijft ongeveer 10 á 15 minuten op uw handen zitten. U krijgt speciale handschoenen aan om de paraffine goed in te laten trekken.

Uw handen voelen hierna weer zijdezacht aan en uw droge huid verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Kortom dit is een heerlijke behandeling. Zeker als u veel met uw handen werkt en uw handen veel te lijden hebben.


Hotstone Massage imageHotstone Massage imageHotstone Massage image
Hot Stone Massage

Dit is een eeuwenoude massagetechniek met lavastenen.

Hot Stone Massage is een weldaad voor lichaam en geest.
De warmte van de stenen dringt diep door in spieren en botten, terwijl de "druk" van de stenen ervoor zorgt, dat u de energie weer terug haalt naar uzelf.
De stenen waarmee gemasseerd wordt zijn basalt (lava) stenen afkomstig uit Peru, Mexico, Sicilië en Hawaï.
De lavastenen zijn gevormd door de elementen aarde, wind, water en vuur.
De lavastenen hebben eeuwenlang in rivierbeddingen of in de zee gelegen en door het schuren van zand hebben ze mooie ronde en gladde vormen gekregen.
De stenen houden de warmte lang vast, dit is echter per persoon verschillend naar gelang de energie die een persoon nodig heeft, en geven op natuurlijke wijze energie aan het lichaam terug.
Deze stenen bevatten bijzondere energie en de stenen dienen dan ook 1x per maand in de aarde of in dode zeezout opgeladen te worden zodat de stenen de energie blijven behouden.

De stenen worden in een speciale pot in water gelegd en het water wordt verwarmd tot ong. 45 graden.
In het water gaan enkele druppels etherische Olieën.
In ieder geval gaat er Tea Tree olie en sinaasappel of mandarijn olie in. Sinaasappel of mandarijn olie geeft een zonnig gevoel.
Naar gelang naar de wens van de klant wordt er nog 1 of 2 olieën toegevoegd.

De warmte van de stenen dringt diep door in de spieren en botten en verlicht spanningen.
De werking van de warmte vergroot het gevoel van welzijn, zorgt voor ontgifting, stimuleert orgaanfuncties, en activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam en geeft een diepe ontspanning.

Deze vorm van massage is aan te bevelen bij acute en chronische spierproblemen, stress en algehele vermoeidheid.
Ook voor mensen met spierpijn, gewrichtspijn, zenuwpijnen of met rug-, nek- en hoofdpijn en een slechte doorbloeding is deze massage ideaal.
Voor mensen met reuma is deze massage ook uitstekend geschikt maar deze massage kan niet uitgevoerd worden als er zich een ontsteking in het lichaam bevindt.

De massage is zo ontspannend dat men soms in slaap valt.

Een massage van ong. 45 minuten is voldoende om u dagenlang meer rust te geven en u lekker in uw vel te voelen.
U ligt onder een deken, en de massage wordt uitgevoerd aan de voet/onderbeen.
Via de reflexzones in de voeten is het goed mogelijk om de pijnpunten en of stress die zich in het lichaam bevinden te verminderen.

Deze massage is een massage die wordt uitgevoerd in de herfst, winter en vroege lente!
Bij temperaturen boven de 22 gr. Is deze massage af te raden ivm contra indicaties die kunnen optreden.

Na de behandeling gaat de stoel weer rustig in "zit" houding en krijgt u een glas water als afsluiting.

Ook na deze behandeling is het raadzaam om voldoende water te drinken.
Voet/onderbeenmassage imageVoet/onderbeenmassage imageVoet/onderbeenmassage image
Ontspanningsmassage voet/onderbeen:

Deze massage is een weldaad voor lichaam én geest.
De massage wordt gedaan olie met zuivere etherische olieën van Chi samenstellen.
In overleg met u wordt een 3- tal etherische olieën gemengd.
Het kan zijn dat u misschien regelmatig hoofdpijn heeft, u problemen heeft met vochtafdrijving, rug- schouder en/of nekklachten heeft, het druk heeft met uw werk, emotionele stress, een voet/onderbeen massage is geen directe oplossing voor uw problemen maar kan wel tot verlichting bijdragen.

Ook als deze symptonen u totaal onbekend zijn, dan bent u weliswaar een gelukkig mens, maar deze massage is ook een heerlijke ontspanning voor u.

De stoel gaat achterover, in de wintermaanden krijgt u een deken over u heen, het licht wordt een beetje gedempt, de etherische olieën geuren en op de achtergrond klink een zacht muziekje.

U kan kan heerlijk genieten van deze behandeling en alles even achter u laten en even helemaal aan u zelf denken!

Wilt u praten? Of liever uw ogen even sluiten en u helemaal overgeven aan deze weldadige ontspanning? De keuze is aan u.

De behandeling duurt ong. 30 minuten.
Algemeen advies en voorzorgsmaatregelen imageAlgemeen advies en voorzorgsmaatregelen imageAlgemeen advies en voorzorgsmaatregelen image
Voeten verdienen uw aandacht:

Wanneer u zich realiseert hoeveel kilometers u in uw leven door uw voeten wordt gedragen, dan is dit zeker geen loze kreet.
U kunt te maken krijgen met allerlei ongemakken zoals eelt, likdoorns en ingroeiende nagels.
U kunt relatief eenvoudig zelf een aantal van deze ongemakken aan uw voeten voorkomen of verhelpen door het volgen van de onderstaande tips.

Algemene informatie & advies voor het behandelen van Onychomycose (schimmelnagels).

Probeer mycose te voorkomen:

Er is (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat deze maatregelen daadwerkelijk effectief zijn maar het kan uiteraard geen kwaad om dit te doen:

 • Was dagelijks de voeten met water en weinig zeep;
 • Droog de voeten goed af, met name ook tussen de tenen;
 • Gebruik elke dag een aparte en schone handdoek voor uw voeten.
  U kunt hiervoor bijvoorbeeld gastenhanddoekjes gebruiken.
  Doe de handdoeken in de kookwas.
 • Trek elke dag schone sokken aan en, als u veel transpireert, tweemaal per dag;
 • Gebruik katoenen of wollen sokken;
 • Draag niet dagelijks dezelfde schoenen, laat ze een dag drogen voor u ze weer gebruikt;
 • Doe uw schoenen zo vaak mogelijk uit;
 • Draag in de zomer zoveel mogelijk open schoenen;
 • Draag leren schoenen;
 • Draag in het zwembad of sauna, in kleedruimtes en dergelijke uw eigen slippers;
 • Gebruik een antischimmelpoeder of antischimmelspray voor de schoenen;
 • De schoenen één nacht in de diepvries en ze zijn vrij van schimmelsporen (laat de schoenen wel weer op temperatuur komen voor u ze aantrekt).
 • Schimmelsporen maakt u non-actief door het wasgoed te koken.
 • Sokken e.d. spoelen met azijn i.p.v. wasverwachter.
 • Gebruik geen nagellak. Bij gebruik nagellak, in ieder geval zo snel mogelijk weer verwijderen en uw nagels met een anti schimmel middel behandelen.
 • Gebruik in het belang van uw huisgenoten badslippers in de badkamer.
 • Maak de badkamervloer na gebruik goed droog.
 • Let op de badmatjes!
Schimmel (mycose) infectie aan de voethuid of nagels:

Heeft u last van schimmelinfectie aan de voethuid of nagels, gebruik dan een aparte, schone, handdoek voor het afdrogen van uw voeten.
Gebruik deze handdoek eenmalig en was deze op minimaal 60°.

(Voet)verzorging bij schimmel (mycose) nagels:

Schimmels en/of schimmelsporen verspreiden zich gemakkelijk.
Dit betekent voor u zelf en uw huisgenoten allert blijven zolang de schimmel (en vooral ook de onzichtbare sporen) op uw voet en/of nagel aanwezig is.
Ook al bent u zelf bezig de voet en/of nagelschimmel met een middeltje te bestrijden!

Mycose is een zeer hardnekkig ziektebeeld van de huid, haar en/of de nagels. Zonder goede behandeling zal dit steeds verder uitbreiden in de loop van de tijd en de kans is heel groot dat u anderen ermee besmet.

Het ontstaan van mycose:

Het ontstaan van mycose kan verschillende oorzaken hebben. Iedereen draagt een candida bij zich. Vaak ontstaat het aan de nagels van de tenen of de huid van de voeten (vooral tussen de tenen of andere plekken op de voeten) maar het kan ook op andere plaatsen ontstaan vooral waar het warm en vochtig is. Maar ook de nagels te kort knippen of met een scherp iets de nagels schoonmaken. Tussen de nagel en het nagelbed zit een bescherming (hyponychium). Door beschadiging hiervan ontstaat er een “port d’ entree” voor schimmels en bacteriën. De onychomycose (schimmelnagel) ontstaat vaak door op blote voeten in openbare ruimtes te lopen. (Sauna’s, zwembaden, hotelkamers of huisjes.) Kortom waar iedereen met blote voeten loopt loert het gevaar. Ik raad eenieder aan om altijd op slippers in openbare ruimtes te lopen. Zelfs (of juist vooral) onder de douche. Denkt u hierbij ook aan weerstandvermindering. Juist dan bent u toegankelijk voor schimmels en bacteriën.

Maar ook voeding speelt een belangrijke rol. Een schimmeltje vaart wel bij suiker, warmte en vocht maar ook schimmelkaasje, champignons en b.v. pasta’s, rijst etc. (Koolhydraten worden n.l. omgezet in suiker) zullen de schimmelnagels ondersteunen tijdens hun proces.

Wat vooral erg belangrijk is als u van deze hardnekkige kwaal af wilt komen is: Therapietrouw zijn!

Voorkom ingegroeide teennagels:

Ingroeiende teennagels is een pijnlijke aandoening – meestal aan de grote teennagel - die zo snel mogelijk moet worden verholpen.
De grootste risicofactoren voor het ontstaan van ingroeiende teennagels zijn:
 • Druk door slecht passende schoenen,
 • Het verkeerd (te kort) knippen van nagels,
 • Een weke nagelomgeving door veel baden of transpiratie
Voorkom problemen bij het nagels knippen
Het goed knippen van uw teennagels is erg belangrijk en kan veel problemen voorkomen.
Gebruik bij voorkeur een goede nagelknipper of nageltang, knip de nagels recht af en vooral ook niet te kort.
De hoeken mag u zonodig iets afronden met een vijl.
Knip uw nagels niet rond om het ingroeien van teennagels te voorkomen.

Sporters:

Sporters besteden vaak veel aandacht aan hun algehele conditie, techniek, voeding, kleding en schoeisel.
Maar ook een goede voetconditie is van groot belang.
Niet alleen bij voetbal en hardlopen, maar bij vrijwel alle sporten worden uw voeten extra belast.
Om blessures te voorkomen is het van belang dat uw voeten in goede conditie zijn en dat u de juiste sportschoen draagt.
De pedicure verzorgt uw voeten en kan u adviseren over uw schoenkeuze.

Het assortiment sportschoenen is enorm uitgebreid.
Zo kunt u kiezen uit schoenen voor binnen of buiten, voor gras- of kunststofbodems.
Elke sport vraagt om een sportschoen die voldoet aan specifieke eisen.
Om blessures te voorkomen is het van belang dat u de juiste sportschoenen draagt.
Slecht passende schoenen kunnen namelijk vervelende klachten veroorzaken, zoals:
 • blauwe nagels
 • ingroeiende nagels
 • ingescheurde nagels
 • kloofvorming op de hielen
 • overmatig transpireren
 • blaren

Schoenen:

In het algemeen geldt dat goede schoenen prettig moeten zitten, voldoende steun geven en geen extra druk op bepaalde plaatsen van de voet veroorzaken.
De pasvorm is dus belangrijk.
Koop de schoenen daarom aan het eind van de dag, als uw voeten iets zijn opgezet: zo voorkomt u dat u uw schoenen te krap koopt.

Andere tips zijn:

 • Let op stiksels en naden (die drukplekken kunnen veroorzaken).
 • Let op het materiaal (leer ventileert beter dan andere materialen).
 • Wissel meerdere paren schoenen om de dag af, zo krijgen ze de kans om te drogen.
 • Zorg voor een goed onderhoud van de schoenen door tijdige reparatie van afgesleten zolen en/of hakken.
  Een scheef afgesleten loopvlak beïnvloedt de voetstand en de loophouding.
 • Door regelmatig poetsen blijft het leer soepel.
 • Schoenen beschermen de voeten tegen blessures.
 • Loop niet op blote voeten of op kousenvoeten, ook niet thuis.
 • Bescherm de voeten ook op het strand
Schoenen en onderhoud

Regen, sneeuw, modder, pekel... uw schoenen zijn er niet blij mee.
Als u geen gebruik maakt van overschoenen, gebruik dan onze tips voor goed onderhoud:
 • poets de schoenen minstens één keer per week en behandel ze regelmatig met een vocht- en vuilafstotend middel;
 • bij krakende schoenen kan het helpen talk-poeder te strooien tussen voetbed en binnenzool;
 • ritssluitingen blijven soepel wanneer u ze insmeert met zeep, kaarsvet of bijenwas;
 • schoenen met klitteband sluiten wanneer ze niet gebruikt worden;
 • laat natte schoenen nooit drogen bij een warmtebron, maar liggend op de zijkant in een ventilerende ruimte;
 • doornatte schoenen drogen sneller met een prop papier erin;
laat slijtage tijdig bij uw (orthopedische) schoenmaker repareren.

Luister naar uw voeten

Pijnlijke voeten zijn niet normaal.
Verdring pijn aan uw voeten dus niet, maar doe er wat aan.
De meeste voetproblemen zijn op te lossen, en uw pedicure kan daar vaak een belangrijke bijdrage aan leveren.
Uitleg over Dadi'oil imageUitleg over Dadi'oil imageUitleg over Dadi'oil image
Dadi'oil

De resultaten zijn prachtig en goed, mits deze olie wordt gebruikt zoals is uitgelegd tijdens de behandeling.

Waarom Dadi’Oil?

Dadi’Oil is moleculair gezien zo klein dat dit een unieke olie is die in de nagelplaat trekt tot de zogeheten Solehorn epithelium. Dit is het weefsel waar de nagelplaatcellen overheen glijden. Tussen het nagelbed en de nagelplaat. Dit is de sleutel tot succes van de nagel.
Als dit Epithelium uitgedroogd is, kan de nagelplaat niet goed hechten aan het nagelbed en wordt de begeleiding verstoort. Hierdoor scheurt de nagel open wat nog meer uitdroging veroorzaakt.
Tevens trekt het ook snel de huid binnen wat de druk van de nagelplaat verminderd en hierdoor kan de hele nagelplaat beter bewegen.
Dadi’Oil in combinatie met HFL Solution Spray. HFL Solution spray is een mycose (Schimmel) bestrijding. Dadi’Oil zorgt ervoor dat het nagelbed én de nagel weer kan herstellen.

Dadi’Oil zorgt ervoor dat de tunnels in de nagel open blijven. Goed voor alles!
Extra detail! Als de nagelplaat en het huidweefsel er omheen vol zit met olie neemt de overlevingskans van schimmels en bacteriën ook af. Beide zijn namelijk opportunistische pathogenen. Men kan de Dadi’Oil ook voor trauma nagels gebruiken.
Het doel:

Om flexibiliteit, veerkracht en glans aan de nagel te geven en om vocht inbrengende voordelen te geven aan de omliggende huid. Dadi’Oil biedt snelle, niet-vettige, olie die diep in de nagel trekt en heeft een licht aroma dat bestaat uit 21 essentiële oliën.

De voordelen van Dadi‘Oil omvatten:
• Absorbeert snel en dringt diep door.
• Verbetert de flexibiliteit en voorkomt nagelbroosheid.
• Langdurige kleurstabiliteit en houdbaarheid.
• Goede vocht inbrengende olie voor de huid.

Onze ingrediënten:

Hoog zuivere avocado-olie *Bevat hoge niveaus van vitamine A, D en lecithine voor superieure hydratatie.
Extra Virgin olijfolie *Verrast? EVOO bevat Squalene, een natuurlijk verzachtingsmiddel dat al wordt aangetroffen in nagels en huid; het bevat ook Oleocanthal, een natuurlijk ontstekingsremmend middel.
Jojoba olie *Een penetratie verbeteraar. Natuurlijke vitamine E. Een krachtige anti-oxidant die vrije radicalen neutraliseert en vernietigt in nagels, huid en haar voordat ze schade veroorzaken.

Waarom is Dadi‘Oil gecertificeerd biologisch?

• Er zijn geen synthetische pesticiden of kunstmeststoffen gebruikt in de bodem gedurende ten minste drie jaar, wat leidt tot verminderde verontreiniging in de bodem, lucht en water.
• Het is hernieuwbare, duurzame productie die van nature beter is voor het milieu.
• Biologische producten zijn meestal hoger in micronutriënten (biologische tomaten hebben ongeveer 18% meer fruit vast stof en smaken beter!).

Tracy Anne Shelverton
Bron: Gorge.nl
Wist u dat.... image
Wist u...
Dat 57% van de bevolking een of meerdere keren in het leven te maken krijgt met gezondsheidsklachten met betrekking tot de voeten?

Dat de voet een ingewikkelde struktuur is van 26 beenderen, bijeengehouden door 33 gewrichten, 107 ligamenten (banden), 19 spieren en pezen, zodat deze op hele verschillende manieren kan bewegen?

Dat de 52 beenderen in uw beide voeten samen een kwart vormen van alle beenderen die in uw lichaam aanwezig zijn?

Dat vrouwen vier keer zoveel last hebben van voetproblemen hebben dan mannen?
Eén van de oorzaken hiervan is het langdurig dragen van schoenen met hoge hakken.

Dat een gemiddeld persoon per dag 8000 tot 10000 stappen neemt?
Dat komt overeen met verscheidene kilometers, en opgeteld is dat 185000 km in uw hele leven oftewel meer dan vier keer de wereld rond.

Dat u uw teennagels het beste recht af kunt knippen en niet te kort.....
dit om ingroeien van uw nagels te voorkomen.

Dat wandelen de allerbeste oefening voor uw voeten is?
Het helpt ook bij uw totale gezondheid doordat de bloedsomloop wordt gestimuleerd, uw gewicht gereguleerd wordt, en u zich fitter voelt.

Dat de conditie van uw voeten een afspiegeling is van uw totale gezondheid?
De eerste symptomen van ziekten en afwijkingen zoals arthritis, diabetes, neurologische en hart- en bloedvaatproblemen treden vaak op aan de voeten.
Dus voetklachten kunnen het eerste teken zijn van medische klachten van meer ernstige aard.

Dat likdoorns en overmatig eelt worden veroorzaakt door wrijving en druk van de huid bij het dragen van schoenen?
Als de eerste pijngevoelens worden genegeerd dan ontstaan er blaren, likdoorns en eeltplekken als een natuurlijke reactie van het lichaam om de gevoelige plekken te beschermen.

Dat een paar voeten ongeveer 250000 zweetkliertjes tellen die samen een kwart liter vocht per dag afscheiden?

Dat wratten onder de voetzool worden veroorzaakt door een virus dat de huid van de voetzool binnendringt via scheurtjes en kleine beschadigingen?

Het lopen met blote voeten op vieze bestrating of smerige grond kan leiden tot dit soms wondjes en pijnlijke huidinfectie.

Dat per jaar gemiddeld ongeveer 19% van de bevolking te maken krijgt met voetklachten?

Dat ongeveer 5% van de bevolking last heeft van infecties aan de voeten?

Dat ingegroeide teennagels en andere problemen aan de nagels jaarlijks voorkomt bij 5% van de bevolking?

Dat ook ongeveer 5% van de bevolking jaarlijks last heeft van likdoorn of eeltplekken?
En er zijn meer mensen die deze klachten niet laten behandelen dan die dat wel doen.....

Bron: http://www.apma.org getallen gelden voor US
Curriculum Vitae Wiepke imageCurriculum Vitae Wiepke imageCurriculum Vitae Wiepke image2022:  Wiepke van Barneveld  10-4-1961  overleden  12-8-2022


Opleiding / Webinars / symposium:

2022: Anatomie & Pathalogie van de natuurlijke nagel

2021: Webinar: Wereld Diabetes Dag door Meander MC
2021: Webinar "Doorgelicht" gevolgd bij Voetencentrum Wender.
2021: OVV / OHV Symposium (Oncologische voetzorg & Oncologische handzorg).
2021: Casuïstiek geschreven over Oncologische handzorg
2021: Bijwonen (online) lezing over Immunotherapie Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
2021: Webinar: Schimmeldiagnostiek 3.0
2021: Webinar: Voetklachten bij MS, Parkinson en Spierdystrofie
2021: Webinar : De diabetische voet..... Hoe zat het ook al weer
2021: Webinar: De oudere voet en z'n complicaties
2021: Online cursus: "Vertrouwen als basis van je onderneming”
2021: Webinar: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

2020: Online Symposium Oncologisch voet- & handzorgverlener(s)
2020: Stichting "Voor jou" voor mensen met kanker. Belangeloos behandelen van patiënten met kanker.
2020: Online college Oncologie & Voetzorg
2020: Online Corona & Praktijk : Hygiëne en Infectiepreventie
2020 : Wondzorg voor de voetzorgverlener

2019 : Oncologisch Handzorgverlener
2019 : Neuropatische pijnen
2019 : Neuropatische pijnen i.c.m. accupressuur
2019 : Symposium Oncologisch voetzorgverlener(s)

2018 : Oncologisch Voetzorgverlener

2017 : Medisch Pedicure

2016 : E Learning Richtlijnen DV & RV

2014 : E Learning code van het voetverzorgingsbedrijf thema: Hygiëne

2013 : Bezoek snijzalen Erasmus MC & AMC
2013 : Voetonderzoek en Noviteiten

2011 : Screenen van de Risicovoet
2011 : Workshop Richtlijnen

2010 : Code van het voetverzorgingsbedrijf thema: Het voetverzorgingsbedrijf

2009 : Verlenging DV & RV

2007 : Schimmel Diagnostiek

2004 : Voetverzorging (basis)
2004 : Voetverzorging bij Diabetici
2004 : Voetverzorging bij Reuma
2004 : Diagnose stellen, analyseren & Behandelplan opstellen
2004 : Behandeling voet, nagels en huid
2004 : Hygiëne, Arbo & Milieu

Werkervaring:

2005 – 2022 "Van Hak tot Teen" Pedicure Praktijk:

Functie: Medisch Pedicure & Oncologisch Voet- & handzorgverlener (zelfstandige)
Werkzaamheden: Cliënten ontvangen, medisch noodzakelijke voetzorg verlenen, oncologische voet- & handzorg verlenen, oncologische massages geven, cosmetische voetzorg verlenen, samenwerking en overleg met andere disciplines. Voet/onderbeen massages, Hot Stone massages, een luisterend oor, zorgdragen voor een schone en hygiënische werkplek. Desinfecteren en steriliseren van de gereedschappen, oppervlakken, stoel en de ruimte, vervolgafspraken maken. Administratieve werkzaamheden, boekhouding.